Cup-Lock İskele

Cup-lock fincanlı kalıp iskele sistemi, fincanlı cephe iskelesi veya fincanlı cup-lock kalıp iskelesi olarak kullanılır. Dikey ve yatay elemanlardan oluşur. Bağlantı noktaları alt tas, üst tas ve badem’ den oluşur. Zemini teraziye almak için alt ayar milleri, döşeme ve kiriş altı kalıbını teraziye almak için ise “4 _dört_ yollu” ve “U” başlıklı üst ayar milleri kullanılır. Dikey elemanlar standart olarak 48*3,0 mm, yatay elemanlar ise 48*2,5 mm TSE Belgeli, mekanik testlere tabi tutulmuş, standart borulardan üretilir.  Üretimlerimizde otomatik gazaltı kaynak makineleri kullanılır. 

Ürün Özellikleri

► Sistem beton döşeme kalıp projenize göre SAYHA tarafından tasarlanır. 

► Dikey elemanlar standart olarak 48*3 mm, yatay elemanlar ise 48*2,5 mm TSE Belgeli, mekanik testlere tabi tutulmuş, standart borulardan üretilir.